شماره تماس : 02144440200

تگ جاسوئچی RFID

معرفی و ویژگی‌ها

فرکانس 13.51 مایفر 1k
و فرکانس RO 125K EM

فرکانس 13.51 مایفر 1k
و فرکانس RO 125K EM