شماره تماس : 02144440200

بند مارپیچ یا کمربندی

معرفی و ویژگی‌ها

بند مارپیچ برای مچبند های rfid
بند کمربندی برای مچبند های rfid

بند مارپیچ برای مچبند های rfid
بند کمربندی برای مچبند های rfid