شماره تماس : 02144440200

دستگاه اکسس کنترل تردد تشخیص چهره و اثر انگشت و کارت مدل 2000

معرفی و ویژگی‌ها

حافظه
2000 چهره
3000 انگشت
10000 کارت
برای دریافت ریز مشخصات به فایل ضمینه در پایین همین قسمت مراجعه نمایید.

حافظه
2000 چهره
3000 انگشت
10000 کارت
برای دریافت ریز مشخصات به فایل ضمینه در پایین همین قسمت مراجعه نمایید.